fbpx

Rekrytera rätt – varför är det så viktigt?

Anledningen till att vi vill att en chefsrekrytering ska bli framgångsrik är naturligtvis att vi vill ha bra chefer på vårt företag. Men vi kan ta frågan ett steg längre – varför är det viktigt med bra chefer? Låt oss titta på ett av svaren.

Om du ser dig omkring på din nuvarande arbetsplats och de du har varit på förut så är jag övertygad om att du tycker att det finns kollegor som gör ett bra jobb och kollegor som gör ett mindre bra jobb.

Du har säkert också stött på personal på andra företag som tycks ha varit satta på fel ställe. Det kan till exempel handla om alltför pushiga säljare, otrevliga telefonister eller långsam butikspersonal.

Varierande lämplighet

Oavsett vad det har handlat om tror jag att de flesta av oss är överens om att olika människor är olika lämpliga för det de jobbar med. Detta handlar inte om att dessa personer är bra eller dåliga yrkesmänniskor överlag, utan bara om hur lämplig en viss person är för en viss tjänst.

På samma sätt har du säkert även känt att du passat in i olika roller olika bra. Vissa typer av arbetsuppgifter har säkert känts helt naturliga för dig medan du har fått slita desto mer med andra, vilket också gjort att du har behövt längre tid på dig för de senare.

Anledningen till att det kan skilja så mycket mellan människors arbetsinsatser är helt enkelt att vi är olika som människor. Vissa människor har personlighetsdrag som passar bra för en viss tjänst, medan samma personlighetsdrag ställer till det i en annan roll.

En bra matchning ger ett bättre resultat

Ju bättre ett visst personlighetsdrag eller en viss uppsättning personlighetsdrag matchar en viss arbetsuppgift, desto lättare kommer det att bli för personen att utföra sitt uppdrag och desto bättre kommer slutresultatet att bli.

Allra tydligast blir detta om vi tittar på en yrkesgrupp där det är lätt att mäta resultaten av deras arbete, exempelvis säljare. Där kan vi tydligt se att vissa säljare säljer mer än andra och drar in mer pengar till sitt företag.

Men faktum är att detta gäller i princip samtliga personalkategorier eftersom de för det mesta går att koppla till ett företags lönsamhet på ett eller annat sätt. En otrevlig servitris får kunderna att gå någon annanstans. En långsam telefonist gör att färre ordrar hinner hanteras, vilket minskar intäkterna.

En personalkategori som har ett extra stort inflytande på lönsamhet är cheferna. Ju bättre ledarskap, desto bättre lönsamhet.

Idéer och strategier

En bra chef bidrar med strategier och idéer för hur företaget ska växa och bli mer lönsamt. En bra chef gör stämningen på företaget bättre så att de anställda trivs bättre och jobbar bättre. En bra chef tar tillvara medarbetarnas potential och ser till att de utvecklas på företaget. Med mera, med mera.

Detta är huvudanledningen till att det är så extremt viktigt att en chefsrekrytering blir rätt eftersom den i hög grad kommer att påverka företagets lönsamhet i det långa loppet.

Självklart har det forskats en del kring detta och resultaten talar sitt tydliga språk. Bra medarbetare och inte minst bra chefer får en stor betydelse för hur lönsamt ett företag blir. I det långa loppet påverkar detta naturligtvis också möjligheten att fortsätta med verksamheten, expandera och anställa fler och så vidare.

Det lönar sig alltså att lägga lite krut på chefsrekryteringen eftersom det finns så mycket att vinna på att den blir rätt och så mycket att förlora på att det blir fel.

Träffsäkra metoder

Av samma skäl är det därför viktigt att göra urvalet vid en chefsrekrytering med de metoder som har visat sig ha en god förmåga att förutsäga vem som kommer att göra det bästa jobbet. Om instrumenten inte går att lita på har vi ju inget för att vi använder dem och då kommer vår chefsrekrytering inte att bli bättre.

De metoder jag i första hand rekommenderar är ett välutforskat personlighetstest – gärna ett så kallat femfaktortest – ett bra problemlösningstest och en eller ett par strukturerade intervjuer.

Samtliga metoder ska dessutom kopplas till en tydlig kravprofil som anger vad som kommer att krävas för att göra ett bra jobb på den aktuella tjänsten.

Självklart ska testerna också ha en hög validitet och reliabilitet och vara knutna till en bra normgrupp (vad validitet och reliabilitet är kan du läsa om i den gratisrapport som finns att hämta på kompetensbaseradrekrytering.se). Annars blir det meningslöst.

Magkänslan kan vara bra, men …

Även om den så kallade magkänslan kan vara viktig så ska du inte lägga alltför mycket vikt vid den eftersom den ofta handlar om annat än hur lämplig personen är för tjänsten.

I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att det kan vara olika personlighetsdrag som vi letar efter vid olika rekryteringar. Det är alltså inte samma testprofil som vi söker. Det beror helt och hållet på vilken typ av person vi söker och vad tjänsten kommer att kräva. Det är bland annat därför det är så viktigt att göra en ordentlig kravprofil.

När du lägger upp din rekrytering på det här viset har du ett helt andra förutsättningar att hitta rätt kandidat än om du jobbar med mer opålitliga metoder. Och det gör också att förutsättningarna för att lönsamheten på företaget ska gå i rätt riktning blir bättre.

Stora summor

En chef ska förhoppningsvis stanna på sin roll i många, många år, och i slutändan kan det bli enorma summor det handlar om beroende på hur väl personen passar för sin roll eller inte. Och då talar vi enbart om en chef och de flesta företag har ju flera chefer.

Marknaden vet om detta och det är därför som ett företags aktiekurs ofta påverkas enormt när en ny VD för ett börsnoterat företag utses.

Med tanke på att det ofta bara kräver några timmars extra jobb för att göra en personbedömning mer träffsäker enligt konstens alla regler är det väl investerad tid. Chansa inte när du anställer en ny chef – det är alldeles för mycket som står på spel.

Är du precis i färd med att rekrytera en ny chef eller vill veta mer om hur en träffsäker personbedömning kan hjälpa dig vid framtida chefsrekryteringar? Kontakta mig för en förutsättningslös och kostnadsfri konsultation. Klicka här för mina kontaktuppgifter.

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!

Vart vill du att jag skickar minikursen?

Din e-postadress är 100 % säker. Läs mer om vår integritetspolicy på personbedomning.se/integritetspolicy