fbpx

Personbedömning med rätt metoder – nyckeln till en lyckad rekrytering

En personbedömning är ofta ett givet inslag vid en chefsrekrytering. Men många av de metoder som används för att bedöma en jobbsökandes lämplighet är långt ifrån de bästa. Om du vill vara säker på att hitta den bästa kandidaten för jobbet bör du därför komplettera med mer träffsäkra och vetenskapliga metoder. I den här artikeln ska vi titta på hur du bär dig åt för att enkelt öka dina möjligheter att anställa rätt person.

En traditionell personbedömning i samband med en rekrytering består ofta av tre moment: ett CV, en ostrukturerad intervju och en referenstagning. Med CV menar jag helt enkelt att den som ansvarar för rekryteringen går igenom kandidaternas bakgrund och arbetslivserfarenhet för att kontrollera om den matchar rollen som kandidaten har sökt.

Den ostrukturerade intervjun innebär att en eller flera personer ställer frågor till kandidaten utan en tydlig struktur. Många gånger är frågorna inte tydligt kopplade till en kravprofil, det vill säga en uppställning av vad som krävs för att göra ett bra jobb.

Vetenskapliga metoder

Syftet med den ostrukturerade intervjun är många gånger att intervjuerna ska få en känsla och utifrån detta avgöra om han eller hon lämpar sig för jobbet. Problemet är ofta att bedömningen mer handlar om huruvida man gillar personen eller inte, snarare än om han eller hon är lämpad för jobbet.

(Du kan läsa mer om detta i den kostnadsfria rapporten ” Tre vanliga misstag vid chefsrekrytering – och hur du undviker dem”. Klicka här för att få instruktioner om hur du kommer åt rapporten.)

Även om dessa metoder helt klart kan fylla en värdefull funktion i samband med en personbedömning vid chefsrekrytering så bör de kompletteras med mer objektiva och träffsäkra metoder. Det finns nämligen mängder av forskning som har visat att de traditionella metoderna inte är så tillförlitliga när det handlar om att avgöra vem som är mest lämpad för en chefsbefattning.

En personbedömning som enbart bygger på ovanstående metoder gör att rekryteringen riskerar att bli misslyckad. I värsta fall kan den behöva göras om inom några månader med allt vad det innebär i form av frustration, tid och kostnader. Bättre då att göra rätt redan från början.

Kopplad till kravprofil

De metoder som du bör komplettera en traditionell personbedömning med är en strukturerad intervju, ett personlighetstest och ett problemlösningstest.

Den strukturerade intervjun är till skillnad från den ostrukturerade intervjun på ett tydligt sätt kopplad till en kravprofil. Frågorna är designade på ett sätt som kartlägger hur väl personen kommer att uppfylla de olika krav som kommer att ställas på honom eller henne. En bra intervju är dessutom upplagd så att det blir svårare att glida på sanningen.

Ett personlighetstest går ut på att varje kandidat svarar på ett visst antal frågor, ofta flera hundra, via papper och penna, eller via en dator. Därefter jämförs svaren med hur en stor grupp andra människor har svarat på dessa frågor, och på så sätt går det att avgöra vilken typ av personlighet som varje kandidat har och om dessa egenskaper kommer att passa för den aktuella tjänsten eller inte.

Ett problemlösningstest tittar på kandidaternas förmåga att lösa nya och oväntade problem under tidspress. Denna metod har i mängder av forskningsrapporter visat sig ha den absolut bästa förmågan att förutsäga hur bra en person kommer att klara av ett jobb.

Högre kvalitet på din personbedömning

Eventuellt kan du komplettera dessa metoder med ett så kallat assessment center, AC, som går ut på att låta kandidaterna genomföra praktiska uppgifter som sedan bedöms.

Om du kompletterar de mer traditionella metoderna med en sådan här personbedömning kommer kvaliteten på dina rekryteringar att skjuta i höjden. Du kan vara säker på att din bedömning grundar sig på tillförlitliga metoder. Därmed ökar du också sannolikheten att säga ja till rätt kandidat.

Vill du veta mer om vad en vetenskapligt grundad personbedömning innebär och hur den kan hjälpa dig att göra bättre rekryteringar, skicka ett mejl till mig via fredrik@hillvesson.se eller slå en signal på 070-559 02 38 för en förutsättningslös och kostnadsfri konsultation.

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!

Vart vill du att jag skickar minikursen?

Din e-postadress är 100 % säker. Läs mer om vår integritetspolicy på personbedomning.se/integritetspolicy