fbpx

Rekryteringsföretag och vad du har för glädje av dem

Rekryteringsföretag — vad är de bra för? Jo, om en rekrytering ska bli bra krävs det att den högprioriteras. Samtidigt är det inte alltid tiden för detta finns. Då kan du ha god hjälp av ett rekryteringsföretag som kan stötta dig under hela eller delar av processen, så att du både sparar tid och får ett bättre slutresultat.

Formulera en kravprofil, annonsera eller söka efter kandidater, välja ut ansökningar, intervjua, ringa referenser, fatta beslut … Det är mycket att tänka på i samband med en rekrytering. Om du dessutom måste ägna dig åt andra uppgifter vid sidan om är det lätt att det blir för mycket och att kvaliteten på rekryteringen blir lidande på grund av tidsbrist.

Andra metoder

Samtidigt ställer en rekryteringsprocess stora krav på den eller de som håller i den. Det är svårt att behärska samtliga moment som ingår till fullo. Bara en sådan sak som att ta fram en kravprofil kan vara knepigt nog.

Dessutom bör intervjuer och referenstagning kompletteras med andra metoder som kräver speciell utbildning eller bakgrund. Jag tänker till exempel på tester eller så kallade assessment center. Assessment center är en form av praktiska övningar för att bedöma hur skicklig en kandidat är på att behärska en viss typ av uppgift.

Ett sätt att komma undan båda dessa bitar är att anlita ett rekryteringsföretag. Sådana företag är specialister på att hjälpa andra företag i samband med rekryteringar, ofta när det handlar om specialister eller chefer, för att fatta bättre beslut.

Second opinion

Många gånger har ett rekryteringsföretag också möjlighet att använda sig av rekryteringsmetoder utöver de traditionella. Ett viktigt inslag i en rekryteringsprocess är till exempel att göra någon form av tester eftersom de enligt mängder av forskning har visat sig ha en god förmåga att förutsäga hur bra någon passar på ett jobb.

Om du vill kan du välja att låta rekryteringsföretaget hjälpa dig med delar av rekryteringsprocessen. Personligen har jag till exempel jobbat mycket med det som kallas second opinion, vilket innebär att man gör en bedömning som kompletterar företagets egen bild av kandidaterna. På så sätt blir de personer som är aktuella för tjänsten belysta från flera håll vilket gör att den total bedömningen blir mer gedigen.

Ett vanligt second opinion-uppdrag kan till exempel handla om att jag som konsult går in och gör ett antal tester på kandidaten och sedan återkopplar dessa resultat till såväl kandiat som uppdragsgivare.

Slippa besvärliga delar

När du anlitar ett rekryteringsföretag på det här sättet kan du koncentrera dig på andra delar av ditt arbete så att det inte hamnar på efterkälken. Med andra ord finns det massor av tid att spara på att anlita ett rekryteringsföretag.

Du kan också gå in och sköta de delar av rekryteringen som du tycker att du vill ta hand om själv, och samtidigt slippa ifrån de delar som du känner dig mindre bekväm med. På så sätt blir rekryteringen mer lustfylld för din del.

Eftersom ett rekryteringsföretag är specialister på att just rekrytera och har stor erfarenhet av detta så ökar dessutom sannolikheten för att slutresultatet ska bli bättre. Med andra ord innebär detta att du och ditt företag med största sannolikhet får den kandidat som passar bäst för de behov ni har.

Vill du få information om hur jag kan hjälpa dig med din rekrytering och öka dina chanser att anställa rätt kandidat, skicka ett mejl till mig via fredrik@hillvesson.se eller slå en signal på 070-559 02 38 för en förutsättningslös och kostnadsfri konsultation.

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!

Vart vill du att jag skickar minikursen?

Din e-postadress är 100 % säker. Läs mer om vår integritetspolicy på personbedomning.se/integritetspolicy