fbpx

The Big Five – din personlighet ur fem vinklar

I mitt senaste inlägg skrev jag om hur vanligt det är med personlighetstest i samband med rekrytering. Det kan dock vara bra att känna till att det finns många olika typer av personlighetstest. I dag ska vi därför titta lite närmare på en av de mest kända teorierna när det handlar om personlighet: The Big Five.

Även om vi människor är komplexa på många sätt och vis, så har det faktiskt visat sig att vår personlighet kan beskrivas med hjälp av endast fem olika personlighetsdrag. Detta har man delvis kommit fram till genom att räkna på hur människor svarar på olika personlighetstest. Tekniken man använder för detta kallas för faktoranalys.

Personlighetsmodellen ”The Big Five”

För hur många variabler man än delar in vår personlighet så visar sig alltid att dessa variabler tycks hänga samman med varandra i olika kluster, så att de tillsammans bildar större personlighetsdrag och därmed minskar det totala antalet faktorer. Modellen som beskriver detta brukar kallas för ”The Big Five” eller ”femfaktormodellen”.

Det finns flera personlighetstester som grundar sig på The Big Five eller har stora likheter med denna modell. Ett av dessa tester är 16 PF, som är en av mina personliga favoriter när det gäller femfaktortest. Ett annat test heter NEO och får sägas vara ett av de mest kända testen när det handlar om The Big Five.

Fler än fem variabler

Men även ett femfaktortest brukar innehålla flera variabler än enbart fem. Exempelvis består 16 PF av 16 skalor, precis som namnet antyder. Men tillsammans kan de grupperas i fem övergripande kluster, vilket ligger helt i linje med femfaktormodellens idé.

Det är viktigt att komma ihåg att ett femfaktortest inte säger något om huruvida våra personlighetsdrag är bra eller dåliga. Vissa personlighetsdrag kan vara till stor nytta i vissa sammanhang medan de kan vara till stor skada i andra.

Exempelvis brukar ofta noggrannhet och flexibilitet påverka varandra i motsatt riktning. Det är svårt att vara både jätteflexibel och jättenoggrann. Och i en del lägen kan flexibilitet vara att föredra framför noggrannhet och tvärtom.

En bred och djup bild

Jag rekommenderar dig att alltid använda någon form av test som bygger på The Big Five i samband med en personbedömning, eller låta någon annan som har den kompetensen göra det. Med tanke på att det faktiskt har visat sig att så gott som alla människor kan beskrivas utifrån de här faktorerna gör det också att du fångar upp en både bred och djup bild av personen med ett sådant här test.

Dessutom finns det mängder av forskning gjord kring femfaktormodellen, och det gör det lättare för dig att tolka och dra slutsatser ur testresultaten. För om du ändå ska ge dig i kast med att studera en annan människas personlighet, varför då inte göra det på ett vetenskapligt sätt?

Lämna en kommentar

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!

Vart vill du att jag skickar minikursen?

Din e-postadress är 100 % säker. Läs mer om vår integritetspolicy på personbedomning.se/integritetspolicy