fbpx

VD-rekrytering – hur ska högsta chefen vara?

En VD-rekrytering är en av de viktigaste uppgifterna som ett företag ställs inför. Om högsta chefen inte gör ett bra jobb så kommer detta att drabba samtliga medarbetare så att de får svårt att göra ett bra jobb, oavsett hur kompetenta de är. Men vad är det för egenskaper du ska leta efter i samband med en VD-rekrytering? Hur ska högsta chefen vara?

Självklart varierar de egenskaper och krav som en VD bör ha beroende på vilket företag och vilken roll det handlar om. Men om vi går igenom den forskning som finns om hur bra företagsledare brukar vara, så finns det några egenskaper som tycks gå igen. I den här artikeln ska vi titta på en sådan egenskap.

Egenskapen jag talar om är ett personlighetsdrag som kallas för ”noggrannhet” eller ”conscientiousness” på engelska. Den här egenskapen är en av de fem personlighetsdrag som ingår i den så kallade femfaktormodellen, en av de mest välforskade personlighetsteorier som finns. Denna teori ligger till grund för många moderna och högkvalitativa personlighetstest, exempelvis 16PF och NEO.

Noggrann eller flexibel?

Den här egenskapen, noggrannhet, handlar som namnet antyder om hur pass noggrann och strukturerad en person är. Människor som ligger högt på den här egenskapen brukar beskrivas som noggranna, strukturerade och välorganiserade. De har lätt för att finns sig tillrätta i strukturerade organisationer och brukar dessutom ofta uppfattas som disciplinerade.

Människor som hamnar lägre när det gäller den här egenskapen beskrivs som oorganiserade, möjligen odisciplinerade och lite mindre noggranna. Å andra sidan brukar de också uppfattas som flexibla. En hög grad av organisation och noggrannhet kan nämligen också leda till att personen blir mindre flexibel och har svårt för att anpassa sig till olika omständigheter.

Så vad är då idealet? Vilken av dessa egenskaper letar vi efter i samband med en VD-rekrytering? Vill vi att personen ska dra mer åt det noggranna eller mer åt det flexibla hållet?

Vad vi letar efter vid en VD-rekrytering

Faktum är att det har visat sig att det ofta är att föredra att en hög chef drar mer åt det noggranna än åt det mindre noggranna hållet. Däremot bör det inte handla om några extrema värden eftersom vi också vill att han eller hon ska behålla en viss flexibilitet.

En tänkbar anledning till att det har visat sig att det i många fall är bättre med en noggrann VD är sannolikt att han eller hon då är mer disciplinerad och har lättare för att följa långsiktiga planer. Dessutom är det lättare för medarbetarna att följa med i planerna om de följer en tydlig struktur.

Hur ska vi då använda denna kunskap vid en VD-rekrytering. Jo, för att ta reda på huruvida en kandidat har den grad av noggrannhet och struktur som vi söker, så är det bra att komplettera de övriga beslutsmetoderna, som intervjuer, CV och så vidare, med ett femfaktortest.

Vad ett femfaktortest är, är ett kapitel för sig. Men låt mig bara kort nämna att ett femfaktortest tittar på de grundläggande personlighetsdrag som tycks vara gemensamma för alla människor över hela världen. Massor av forskning stödjer teorin om femfaktormodellen. Jag har jobbat med flera olika femfaktortest, och 16PF är ett av de bättre enligt mig.

Ett bra komplement till den övriga bedömningen

Genom att komplettera bedömningen med ett femfaktortest och bland annat titta på just vilken grad av noggrannhet som personen har kommer du att få ett viktigt komplement till resten av bedömningen.

Dessutom blir testresultaten ett bra diskussionsunderlag för en intervju. Även när det handlar om att ta referenser så är det bra att ha ett testresultat att utgå ifrån. Om det till exempel framkommer att personen är mindre noggrann kan du kontrollera detta med personer som har jobbat med personen tidigare. Har detta orsakat problem på tidigare arbetsplatser?

Självklart är det många andra faktorer än noggrannheten som ska genomlysas i samband med en VD-rekrytering. Men som alltid är det tryggt att utgå ifrån vad forskningen har visat. Det vinner hela företaget på.

Vill du veta mer om vad ett femfaktortest är och hur det kan hjälpa dig att göra bättre rekryteringar, skicka ett mejl till mig via fredrik@hillvesson.se eller slå en signal på 070-559 02 38 för en förutsättningslös och kostnadsfri konsultation.

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!

Vart vill du att jag skickar minikursen?

Din e-postadress är 100 % säker. Läs mer om vår integritetspolicy på personbedomning.se/integritetspolicy