fbpx

Personlighetstest – så funkar de

Det blir allt vanligare med personlighetstest inom arbetslivet. Inte minst i samband med rekrytering, men även vid olika utvecklingsinsatser plockas dessa tester fram. Så frågan faller sig naturligt: Vad är egentligen ett personlighetstest? Och varför ska du använda ett sådant när du rekryterar en ny chef?

Låt oss först titta på vad vi egentligen menar med begreppet personlighet. Det enkla svaret är att det är ett sätt att beskriva skillnader mellan människor utan att värdera dessa skillnader som bra eller dåliga. Vi vet alla att människor är olika, och personlighetstest är alltså ett sätt att tydliggöra dessa skillnader på ett konkret och rättvisande sätt.

Olika bra i olika roller

Vi vet också att olika människor fungerar olika bra i olika yrkesroller. Genom att mäta skillnaderna mellan personer i samband med en rekrytering kan vi därför också anta vem som kommer att passa bäst för jobbet, förutsatt att vi har tagit reda på vilken typ av personlighet som passar för ett visst jobb.

Hur går det då till att göra ett personlighetstest? Den som gör testet svarar på en mängd olika frågor om sig själv. Därefter jämförs svaren med hur andra personer har svarat på dessa frågor. Sedan räknar man på hur mycket testpersonen skiljer sig från andra i fråga om olika personlighetsegenskaper. På så sätt går det att på statistisk väg få fram skillnader mellan personer och presentera dessa skillnader i form av siffror med hjälp av personlighetstester.

Personlighetstest mer objektiva

Genom att alla svarar på exakt samma frågor och jämförs med samma grupp av människor blir det ganska enkelt att jämföra människors egenskaper med varandra. Personlighetstest är också ett betydligt mer objektivt sätt att göra sig en bild av en människa jämfört med exempelvis en intervju, som är mer subjektiv och lämnar mer utrymme för intervjuarens personliga åsikter.

Du kan med andra ord ha mycket att vinna på att använda dig av ett personlighetstest i dina rekryteringar för att göra processen både säkrare och mer rättvis.

Lämna en kommentar

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson
Don`t copy text!

Vart vill du att jag skickar minikursen?

Din e-postadress är 100 % säker. Läs mer om vår integritetspolicy på personbedomning.se/integritetspolicy